Business Partener

Școala de Antreprenoriat :: Centrul de Instruire la Calculator :: Servicii de consultanță

La Școala de Antreprenoriat și Centrul de Studii la Computer oferă următoarele reduceri:

N Categoria Procentul reducerii
1 Invalizii (la prezentarea legitimațiilor) 10%
2 Absolvenții noștri (pentru fiecare curs următor) la prezentarea certificatului de absolvire. 5%
3 Studenții cursurilor:  
  Pentru fiecare persoană adusă cu sine 10%
  Daca persoana a adus cu sine nu mai puțin de 5 persoane 100%
4 Cereri corporative (colective) , dacă în gupa sunt mai mut de 6 persoane. 10%
5 Voluntarii (la îndeplinirea lucrărilor voluntare, care corespund contractului corespunzător, fără plată). 10%
6 Studenții grupelor de 9 luni (la achitarea în numerar) la achitarea costului deplin la începutul. 5%

Notă: sistemul de reduceri descrise mai sus își produce efectul doar la una din categoriile de reduceri (o persoană poate beneficia doar de una din categoriile de mai sus). Pretendenții la reduceri sînt obligați să prezinte documente ce confirmă identitatea (buletinul de identitate, legitimație, carnet de student etc.), certificatul de finisare a cursurilor noastre și copiile xerox ale lor, cupoane (bonusuri). În caz de corespundere a punctelor 5 și 6 se încheie un contract. În caz de corespundere a punctului 4, recalcularea prețului redus se efectuiază în timpul instruirii și efectuării plății depline a persoanelor.

Prețurile depind de cursul de alegere și durata cursului.

Uitațivă de asemenea la întrebările cele mai des acordate.