Business Partener

Cursuri în Școala de Antreprenoriat

Cursuri de pregătire a contabililor începători cu durată de 4 luni (curs de bază)

Cursuri de contabilitate pentru începători "Bazele contabilităţii şi fiscalităţii"

Program:

 • Bazele contabilităţii
 • Contabilitatea financiară
 • Legislaţia fiscală a Republicii Moldova
 • Contabilitatea impozitului pe venit
 • Întocmirea şi analiza situaţiilor financiare
 • 1C:Бухгалтерия

Conținutul cursului

Programa cursului include: bazele contabilităţii, contabilitatea financiară şi de gestiune, sistemul de impozite al Republicii Moldova, sistemul 1C:Бухгалтерия.

Prin exemple concrete se cercetează toate sectoarele de activitate a întreprinderilor din Republica Moldova. în baza unor date concrete şi actuale se întocmeşte bilanţul contabil şi alte rapoarte financiare. De asemenea la cursurile pentru contabili începători se studiază detaliat modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, statistice precum şi de asigurări sociale şi medicale.

La cursurile noastre obţineţi cunoştinţele necesare pentru a activa în calitate de contabil la întreprinderile mici şi mijlocii din diverse sfere de activitate : comerţ, producere, prestarea serviciilor.

Cursanților li se propun materiale didactice, lecţiile practice se reflectă pe blanchete contabile reale.

Pentru cine sunt oferite cursurile date

Cursurile date sunt utile pentru toate persoanele care doresc într-un timp scurt să însușească o profesie prestigioasă.

Informaţii suplimentare

 • Durata cursului: 4 luni.
 • Limbile de instruire: română şi rusă.
 • Orele se petrec 3 zile în săptămînă cîte 3 ore academice pe zi (cursurile se organizează dimineaţa, ziua, seara).
 • Plata se poate efectua lunar.
 • Locul petrecerii orelor: centrul orașului (vezi adresa și datele de contact).

Începutul studiilor: pe măsura completării grupelor. În cazul cînd nu se strînge un grup minim de 8 persoane, cursurile se vor amîna cu o săptămînă.

La finisarea cursului se va oferi un certificat de absolvire, care atestă specialitatea obținută.

Business Partener: noutăți și știri

5 iunie 2019

Se anunță admiterea la cursuri pentru anul de studii 2019-2020 la următoarele specialități:

Grupele de zi și seară. La finalizarea se eliberează un certificat. Cei mai buni absolvenți pot fi ajutați în găsirea locurilor de muncă conform cererilor pentru posturile vacante primite de la companii și organizații. Studiile se incep după 18 septembrie 2019 la completarea grupelor. Rezervarea locurilor în grupele alese și consultații la telefoane: ‎022 271344, ‎079558062. La depunerea cererii aplicanții ar trebui să prezinte un document de identitate. Depunerea cererilor șî înregistrarea la cursuri se efectuează pe adresa: Chișinău, M. Varlaam 65, oficiu 307 (intrarea este de pe strada Vasile Alecsandri).