Business Partener

Cursuri în Școala de Antreprenoriat

Cursuri de pregătire a contabililor începători cu durată de 9 luni (cursuri avansate)

Cursuri de contabilitate pentru începători "Bazele contabilităţii şi fiscalităţii" (9 luni)

Program:

 • Bazele contabilităţii
 • Contabilitatea financiară
 • Legislaţia fiscală a Republicii Moldova
 • Contabilitatea impozitului pe venit
 • Întocmirea şi analiza situaţiilor financiare
 • Modul de complectare și prezentare a darilor de seamă fiscale, statistice precum și asigurări sociale și medicale.
 • Etica profesională a contabililor
 • 1C:Бухгалтерия

Conținutul cursului:

Programa cursului prevede principiile organizării evidenţei contabile şi financiare, prin exemple concrete se însuşesc toate laturile şi compartimentele contabilităţii la o întreprindere.

În procesul de studii studenţii aplică în practică cunoştinţele rezolvînd exemple concrete în baza datelor unor întreprinderi mici care se finisează cu întocmirea bilanţului contabil şi altor rapoarte financiare.

De asemenea la cursurile pentru contabili începători se studiaază detaliat modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, statistice precum şi de asigurări sociale şi medicale.

Programa de învăţămînt se încheie cu o bună bază practică de ţinere a evidenţei contabile şi întocmire a dărilor de seamă în programa 1C: Contabilitate.

Finisînd cursul dat primiţi cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice necesare pentru a activa în calitate de contabil la întreprinderile mici şi mijlocii cu diferite genuri de activitate (comerţ, producere, prestarea serviciilor etc.) Cursanților se propun materiale didactice, lecţiile practice se reflectă pe blanchete contabile reale.

Pentru cine sunt oferite cursurile date

Cursul dat în primul rînd este recomandat absolvenților școlilor, gimnaziilor, liceielor. Însă la cursul dat de lungă durată sunt invitați toți cei care vor să studieze mai aprofundat contabilitatea.

Informaţii suplimentare

 • Durata cursului: 9 luni.
 • Limbile de instruire: română şi rusă.
 • Orele se petrec 3 zile în săptămînă cîte 3 ore academice pe zi (cursurile se organizează dimineaţa, ziua, seara).
 • Plata se poate efectua lunar.
 • Locul petrecerii orelor: centrul orașului (vezi adresa și datele de contact).

Începutul studiilor: la completarea grupelor.

La finisarea cursului se va oferi un certificate de absolvire, care atestă specialitatea obținută.

Business Partener: noutăți și știri

5 iunie 2019

Se anunță admiterea la cursuri pentru anul de studii 2019-2020 la următoarele specialități:

Grupele de zi și seară. La finalizarea se eliberează un certificat. Cei mai buni absolvenți pot fi ajutați în găsirea locurilor de muncă conform cererilor pentru posturile vacante primite de la companii și organizații. Studiile se incep după 18 septembrie 2019 la completarea grupelor. Rezervarea locurilor în grupele alese și consultații la telefoane: ‎022 271344, ‎079558062. La depunerea cererii aplicanții ar trebui să prezinte un document de identitate. Depunerea cererilor șî înregistrarea la cursuri se efectuează pe adresa: Chișinău, M. Varlaam 65, oficiu 307 (intrarea este de pe strada Vasile Alecsandri).